NOVA Money Market - podfond 3 (dividendový)

Nástroje finančního trhu

peněžní půjčky & oportunistické investice

Podfond poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v EUR.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vypočtené výkonnosti nereflektují vyplacený dividendový výnos. Výkonnosti, které zahrnují dividendový výnos, jsou k nalezení níže v Reportu.

Rizikovost

Investice je spojena především s úvěrovým rizikem, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci které jsou realizovány veškeré investice v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené krátkodobé investiční projekty spojené primárně s investicemi do selhaných hypotečních úvěrů nabytých v rámci "workout programů" jednotlivých bankovních domů či developerských a real estate projektů.

 


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2021

Cena akcie/podílového listu
0,5573 €

Objem aktiv fondu
2 650 411 EUR

Výkonnost od začátku roku (2021)
-47,16 %

% změna od posledního ocenění
+1,24 %

Prům. roční výkonnost od založení
-11,05 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

NOVA Money Market - podfond 3 (dividendový)

Investiční společnost

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

peněžní půjčky & oportunistické investice

Datum založení

15.9.2016

ISIN

CZ0008042280

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

EUR

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

neomezena - vstup a výstup na denní bázi

KID
Statut

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za správu

2,7 % p.a.

Výkonnostní poplatek

30 % nad 6 % IRR

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2021

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +1,24 %
6 měsíců +4,97 %
1 rok -47,16 %
3 roky -45,50 %
Od počátku roku (2021) -47,16 %
Od založení -43,77 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky -18,32 %
Od založení -11,05 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz