ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A

Nemovitosti

retailové nemovitosti diskontního typu

Fond se zaměřuje na investování do komerčních nemovitostí, s jejichž akvizicemi, výstavbou, pronájmem,správou a prodejem mají jeho zakladatelé dlouholeté zkušenosti.

Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České a Slovenské republiky a plně obsazeny nájemci. ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových komerčních nemovitostí s predikovatelným výnosem. Zásadní je lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv. Kvalitu portfolia s ohledem na udržitelnost dlouhodobého výnosu potvrzuje průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv, hodnota WAULT.


Vybrané ukazatele k datu 30.4.2023

Cena akcie/podílového listu
1,5410 Kč

Objem aktiv fondu
4 809 502 258 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
2,86 %

% změna od posledního ocenění
+0,59 %

Prům. roční výkonnost od založení
8,57 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate A

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

retailové nemovitosti diskontního typu

Datum založení

26.1.2018

ISIN

CZ0008042892

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

omezena výstupním poplatkem

Statut podfondu
Teaser
KID

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3,1 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

40 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, poté 0 %

Poplatek za správu

1,5 % p.a.

Výkonnostní poplatek

30% ze zhodnocení fondového kapitálu převyšujícím 5 % p.a

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.4.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,59 %
3 měsíce +1,80 %
6 měsíců +5,22 %
1 rok +10,36 %
3 roky +27,89 %
Od počátku roku (2023) +2,86 %
Od založení +54,10 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +8,55 %
Od založení +8,57 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz