VAULT otevřený podílový fond

Nástroje finančního trhu

Investice do akcií, dluhopisů, cenných papírů a nástrojů peněžního trhu

VAULT je fond zaměřený na dlouhodobé investory, kteří chtějí mít expozici na akciové trhy prostřednictvím aktivně spravovaného koncentrovaného portfolia.

Investičním cílem fondu je dlouhodobě překonávat akciové indexy pomocí koncentrovaného portfolia globálních akcií. Portfolio je složené z 15 až 25 sektorově a geograficky diverzifikovaných firem. Hlavní část portfolia tvoří firmy, u kterých vidí portfolio manažeři udržitelnou konkurenční výhodu. Menší část portfolia tvoří společnosti bez výrazné konkurenční výhody, které se ale obchodují s výrazným diskontem vůči odhadované hodnotě společnosti.


Vybrané ukazatele k datu 30.11.2023

Cena akcie/podílového listu
1,2693 Kč

Objem aktiv fondu
526 273 710 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
23,10 %

% změna od posledního ocenění
+7,83 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,28 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

VAULT otevřený podílový fond

Investiční společnost

Art of Finance investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Investice do akcií, dluhopisů, cenných papírů a nástrojů peněžního trhu

Datum založení

5.12.2019

ISIN

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 30 kalendářních dnů od konce měsíce, ve kterém byla doručena žádost o odkoupení podílových listů

Vybrané parametry fondu
Statut

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

3 % během prvních 2 let, 2 % během třetího roku, 0,5 % po třetím roku, 0 % po třetím roku a doručení žádosti v měsíci lednu, 0 % při "přestupu mezi fondy" obhospodařovávanými stejnou společností

Poplatek za správu

1 % ročně

Výkonnostní poplatek

10 % ze zisku, systém high-watermark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.11.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +7,83 %
3 měsíce -0,21 %
6 měsíců +5,07 %
1 rok +15,30 %
3 roky +23,42 %
Od počátku roku (2023) +23,10 %
Od založení +26,93 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +7,27 %
Od založení +6,28 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz