Český podfond lesů I

Nemovitosti

lesy a lesní pozemky

Cílem Podfondu je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků Investičních akcií prostřednictvím poskytování dluhového financování a investic do lesů a lesních pozemků, a to zejména prostřednictvím investic do kapitálových společností, v jejichž majetku se tato aktiva nachází.

Podfond byl vytvořen na dobu určitou 10 let ode dne vzniku Podfondu, tzn. posledním obchodním dnem, resp. Dnem ocenění je 30. 6. 2031.

 


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2022

Cena akcie/podílového listu
1,1739 Kč

Objem aktiv fondu
365 414 131,35 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
10,72 %

% změna od posledního ocenění
+10,72 %

Prům. roční výkonnost od založení
10,79 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Český podfond lesů I

Investiční společnost

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

lesy a lesní pozemky

Datum založení

16.11.2021

ISIN

CZ0008046588

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

1krát ročně k 31.12.

Likvidita

významně omezena, viz výstupní poplatek

Statut fondu
KIID

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3,1 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

V průběhu prvních 5 let nelze odkupovat, do 7. roku (přede dnem 30.6.2028) 20 %, před uplynutím 10. roku (30.6.2031) 10 %.

Poplatek za správu

max. 1,35 % p.a.

Výkonnostní poplatek

15 % ze zisku po ukončení fondu, nebo divestici vyšší než 50 % hodnoty aktiv

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 rok +10,72 %
Od počátku roku (2022) +10,72 %
Od založení +17,39 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +10,79 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz