Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie

Nástroje finančního trhu

nemovitosti a pohledávky

Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do nemovitostí odkupovaných z insolvenčních řízení a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů podfondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k uzavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky.

Záměrem v případě koupě nemovitostí je vykupovat zejména nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh. Jedná se tak např. o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného scelení a zhodnocení podílu), o výkupy z nemovitostí z insolvenčních řízení (se snahou o pořízení pod tržní cenou, případně za účelem jejich následného pronájmu dosavadnímu vlastníku), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitosti zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny.


Vybrané ukazatele k datu 31.5.2022

Cena akcie/podílového listu
1,4937 Kč

Objem aktiv fondu
337 884 029 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
3,77 %

% změna od posledního ocenění
+0,66 %

Prům. roční výkonnost od založení
10,26 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

nemovitosti a pohledávky

Datum založení

30.4.2018

ISIN

CZ0008044153

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 12 měsíců dle % podílu na celkovém fondovém kapitálu podfondu

Statut
KID
Memorandum
Factsheet

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

až 4 %

Vstupní poplatek u nás

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za správu

-

Výkonnostní poplatek

VIA/PIA struktura investičních akcií

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.5.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,66 %
3 měsíce +2,48 %
6 měsíců +4,69 %
1 rok +9,20 %
3 roky +33,86 %
Od počátku roku (2022) +3,77 %
Od založení +49,09 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +10,21 %
Od založení +10,26 %
icon-dotaz

Chcete zjistit více
o tomto fondu?

Zeptejte se nás

icon-dotaz

Chcete se dozvědět více o tom,
jak investovat?

Investiční proces

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz