NOVA Green Energy, SICAV, podfond 1, růstové investiční akcie A (CZK)

Private equity

obchodní podíly - obnovitelné zdroje energie

NOVA Green Energy je fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 15 až 20 let.


Vybrané ukazatele k datu 31.8.2022

Cena akcie/podílového listu
1,3249 Kč

Objem aktiv fondu
1 885 715 488 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
3,61 %

% změna od posledního ocenění
+0,42 %

Prům. roční výkonnost od založení
3,95 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

NOVA Green Energy, SICAV, podfond 1, růstové investiční akcie A (CZK)

Investiční společnost

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

obchodní podíly - obnovitelné zdroje energie

Datum založení

31.5.2015

ISIN

CZ0008044807

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

omezena - viz výstupní poplatek

Statut
FAQ NGE - podfond 2
KID
Report

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

Výstupní poplatek

max. 5 %, 0 % po 5 letech od investice

Poplatek za správu

1,6 % z NAV fondu ročně

Výkonnostní poplatek

30 % z ročních výnosů fondu nad 6% IRR

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.8.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,42 %
3 měsíce +1,29 %
6 měsíců +2,68 %
1 rok +4,93 %
3 roky +4,55 %
5 let +15,91 %
Od počátku roku (2022) +3,61 %
Od založení +32,49 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +1,49 %
5 let +3,00 %
Od založení +3,95 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz