DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - prioritní akcie

Nemovitosti

development

Investiční fond DOMOPLAN se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje na výstavbu bytových jednotek vysoké kvality. Z hlediska lokalizace se soustředí zejména na pečlivě vybírané rezidenční oblasti v Brně a okolí, působí však po celém území ČR.

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových. Fond unikátně kombinuje výnosový potenciál developerské aktivity s minimalizací tržního rizika pro držitele prioritních investičních akcií. Výhodou pro investory je transparentnost a zajištění jejich pozice ze strany zakladatele fondu.


Vybrané ukazatele k datu 31.3.2022

Cena akcie/podílového listu
1,2607 Kč

Objem aktiv fondu
1 907 562 287 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
1,72 %

% změna od posledního ocenění
+0,58 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,37 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - prioritní akcie

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

development

Datum založení

1.11.2017

ISIN

CZ0008043502

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

min. 20 000,- Kč, ve lhůtě do 90 (devadesáti) dní po skončení celých 6 (šesti) kalendářních měsíců po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií

KID
Memorandum
Statut

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

0-3 %

Vstupní poplatek u nás

Výstupní poplatek

Na odkupy investičních akcií se aplikuje výstupní poplatek 4% z objemu odkupovaných investičních akcií při žádosti o odkup podané ve lhůtě do 1456 (jednoho tisíce čtyři sta padesáti šesti) dní od úpisu odkupovaných investičních akcií, 2% z objemu odkupova

Poplatek za správu

0,5 % p.a.

Výkonnostní poplatek

VIA/PIA struktura investičních akcií

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.3.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,58 %
3 měsíce +1,72 %
6 měsíců +3,35 %
1 rok +6,50 %
3 roky +20,30 %
Od počátku roku (2022) +1,72 %
Od založení +24,13 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +6,35 %
Od založení +6,37 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2022 FondyKvalifikovaně.cz