NOVA Real Estate - podfond 1 (CZK)

Nemovitosti

komerční nemovitosti

Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou portfolio manažery považovány za vhodný nástroj k diverzifikování portfolia. Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora. Pro akvizice do majetku NOVA Real Estate – podfond 1 jsou vybírány nemovitosti prémiového typu. Při posuzování výhodnosti transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v budoucnu.

Náhled na portfolio nemovitostí se nachází zde.

Rizikovost

Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na trzích nemovitostí může dojít ke kolísání hodnoty majetku v Podfondu, růstu i poklesu této hodnoty. Rovněž výpadek plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí může vést ke snížení hodnoty investiční akcie, a to z důvodu nižších čistých příjmů. Jde-li o dlouhodobější výpadek příjmu z pronájmu, odrazí se tato skutečnost i ve snížení hodnoty příslušné nemovitosti. Vzhledem k charakteru nemovitostí, které tvoří zásadní část majetku fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení nemovitosti při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V případě nutnosti prodat nemovitá aktiva v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané ceny. Riziko úvěrové může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Podfondu (např. nájemci nemovitostí, dlužníci z investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu může nastat nahodile, kdy postihne významnější nájemníky nemovitostí, nebo může souviset s celkovou situací na trhu, např. v případě hospodářské recese, v tom případě ovlivňuje chování většího množství nájemníků či potenciálních nájemníků. Část nemovitostí v portfoliu fondu a také část nájmů plynoucích z nemovitostí v portfoliu fondu je účtována v CZK. Celková výkonnost fondu tak může být ovlivňována i vývojem směnného kurzu EUR/CZK. Návratnost investice není zajištěna.


Vybrané ukazatele k datu 30.4.2023

Cena akcie/podílového listu
1,4461 Kč

Objem aktiv fondu
2 888 824 971 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
1,48 %

% změna od posledního ocenění
+0,28 %

Prům. roční výkonnost od založení
7,28 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

NOVA Real Estate - podfond 1 (CZK)

Investiční společnost

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

komerční nemovitosti

Datum založení

1.1.2018

ISIN

CZ0008043049

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

omezena - viz výstupní poplatek

Statut fondu
KID
Report

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

max. 5 % (2 roky od vstupu)

Poplatek za správu

1,3 % p.a.

Výkonnostní poplatek

30 % nad 6 % IRR

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.4.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,28 %
3 měsíce +1,02 %
6 měsíců +3,31 %
1 rok +7,21 %
3 roky +25,97 %
5 let +41,43 %
Od počátku roku (2023) +1,48 %
Od založení +44,61 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +8,00 %
5 let +7,18 %
Od založení +7,28 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz