Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem, třída akcií A (EUR)

Nemovitosti

zemědělské farmy v ČR

Investičním cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, převážně farem, majetkových účastí v Nemovitostních společnostech a také prostřednictvím poskytování dluhového financování Nemovitostním společnostem. Verdi podfond farem je první fond na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby. Unikátnost fondu tkví v tom, že neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale zejména do farem na území České republiky s cílem jejich restrukturalizace a modernizace. Cílem podfondu Verdi je zachování tradice zemědělské výroby na našem území a její další rozvoj s důrazem na udržitelnost a šetrný přístup ke krajině.


Vybrané ukazatele k datu 31.3.2023

Cena akcie/podílového listu
1,1000 Kč

Objem aktiv fondu
-

Výkonnost od začátku roku (2023)
-0,07 %

% změna od posledního ocenění
-0,07 %

Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem, třída akcií A (EUR)

Investiční společnost

Winstor investiční společnost a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

zemědělské farmy v ČR

Datum založení

1.6.2022

ISIN

CZ0008048683

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

čtvrtletně

Likvidita

omezena - žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 36 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora - dále viz výstupní poplatek

Statut fondu
KID
Statut podfondu

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

30 % aktuální hodnoty odkupovaných Investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 36 měsíců a zároveň kratší než 60 měsíců; jinak 0 %

Poplatek za správu

(odhad TER 2,5 %)

Výkonnostní poplatek

20 % z výnosu Investičních akcií A v CZK a Investičních akcií A v EUR je alokováno Investičním akciím manažerským na principu high-water mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.3.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce -0,07 %
Od počátku roku (2023) -0,07 %
Od založení +10,00 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz