ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate B

Nemovitosti

retailové nemovitosti diskontního typu

Fond se zaměřuje na investování do komerčních nemovitostí, s jejichž akvizicemi, výstavbou, pronájmem,správou a prodejem mají jeho zakladatelé dlouholeté zkušenosti.

Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České a Slovenské republiky a plně obsazeny nájemci. ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových komerčních nemovitostí s predikovatelným výnosem. Zásadní je lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv. Kvalitu portfolia s ohledem na udržitelnost dlouhodobého výnosu potvrzuje průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv, hodnota WAULT.

Jedná se o dividendovou třídu. Vypočtené výkonnosti nereflektují vyplacený dividendový výnos.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023

Cena akcie/podílového listu
1,1843 Kč

Objem aktiv fondu
6,383 mld. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
1,30 %

% změna od posledního ocenění
+0,92 %

Prům. roční výkonnost od založení
2,89 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate B

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

retailové nemovitosti diskontního typu

Datum založení

26.1.2018

ISIN

CZ0008042967

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

omezena výstupním poplatkem

Statut podfondu
KIID
Teaser

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3,1 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

40 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, poté 0 %

Poplatek za správu

1,5 % p.a.

Výkonnostní poplatek

30% ze zhodnocení fondového kapitálu převyšujícím 5 % p.a

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,92 %
3 měsíce +2,45 %
6 měsíců +4,58 %
1 rok +1,30 %
3 roky +4,42 %
5 let +9,79 %
Od počátku roku (2023) +1,30 %
Od založení +18,43 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +1,45 %
5 let +1,89 %
Od založení +2,89 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz