Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií A

Nástroje finančního trhu

Diverzifikované portfolio alternativních investičních příležitostí

Sirius Investments Reserva je plně do koruny zajištěný fond fondů a investuje globálně do alternativních aktiv s nízkou korelací vůči trhu. Těmito investičními příležitostmi jsou mj. produkty životního pojištění, faktoringové pohledávky, zajišťovací produkty, financování právních sporů či jiné přímé půjčky – aktuální složení portfolia je uveřejňováno například v měsíčních zprávách.

Reserva neinvestuje do těchto produktů přímo, nýbrž prostřednictvím fondů, přičemž tyto fondy do svého portfolia vybírá po důkladném, několikastupňovém prověření, tzv. due dilligence. Důraz je zde kladen na celkové porozumění toho, do čeho fondy investují a proč – portfolio manažeři do Reservy nevybírají tzv. „černé skříňky“, u kterých není zcela zřejmé, jakým způsobem investují.  


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023

Cena akcie/podílového listu
1,2622 Kč

Objem aktiv fondu
1744 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
-6,68 %

% změna od posledního ocenění
+0,96 %

Prům. roční výkonnost od založení
2,77 %

Minimální výše investice
125 000 EUR (ekvivalent v Kč)

Základní informace

Název

Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií A

Investiční společnost

Sirius investiční společnost a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Diverzifikované portfolio alternativních investičních příležitostí

Datum založení

30.6.2015

ISIN

CZ0008041688

Minimální výše investice

125 000 EUR (ekvivalent v Kč)

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně (k poslednímu pracovnímu dni v měsíci)

Likvidita

avízo pro odkup minimálně 90 dní předem

Měsíční zpráva
Statut fondu
KID
Statut - dodatek Reserva

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

neúčtuje se

Poplatek za správu

1 % ročně z průměrné hodnoty fondového kapitálu podfondu

Výkonnostní poplatek

1/3 z hodnoty, o kterou výnos portfolia podfondu překročí 5 %, maximálně však 1 %

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,96 %
3 měsíce -9,00 %
6 měsíců -8,09 %
1 rok -6,68 %
3 roky +1,24 %
5 let +6,87 %
Od počátku roku (2023) -6,68 %
Od založení +26,22 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +0,41 %
5 let +1,34 %
Od založení +2,77 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz