AVANT – Česká pole 2015, OPF

Nemovitosti

Zemědělská půda na území ČR

Fond se zaměřuje na investice do zemědělské půdy na území České republiky. Fond realizuje jak dlouhodobé investice do kvalitní zemědělské půdy, tak s částí portfolia lze realizovat i oportunitní investice s krátkodobým nebo se střednědobým horizontem. Fond zakládá svou investiční strategii na víře, že tak jako tomu bylo v případě cen bytů, kanceláří nebo obchodních prostor, dá se očekávat, že i cena zemědělské půdy v ČR bude konvergovat k evropskému průměru.

AVANT IS (správce fondu) prostřednictvím partnerů pro nákup vyhledává zemědělskou půdu za zajímavou cenu. Cílem je nakoupit ve zvolených lokalitách pozemky s diskontem alespoň 15 % oproti tržní ceně formou přímého oslovení vlastníků. Zdrojem výnosu fondu tedy není pouze samotný tržní pohyb ceny zemědělské půdy, ale rovněž schopnost pořizovat půdu s diskontem a prodávat ji s prémií. Investice jsou takticky směřovány do konkrétních vytipovaných katastrů tak, aby v nich získal fond významnou výměru půdy, kterou bude následně možné prodat jako portfolio o vyšší výměře s prémií oproti tržní ceně.

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

 


Vybrané ukazatele k datu 30.9.2022

Cena akcie/podílového listu
1,8878 Kč

Objem aktiv fondu
204 906 437 Kč

Výkonnost od začátku roku (2022)
4,90 %

% změna od posledního ocenění
+0,87 %

Prům. roční výkonnost od založení
8,87 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

AVANT – Česká pole 2015, OPF

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nemovitosti

Zemědělská půda na území ČR

Datum založení

11.4.2015

ISIN

CZ0008474772

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

omezena, viz výstupní poplatek

Sdělení klíčových informací
Factsheet 3.Q 2022
Memorandum

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

0 % při odkupu po 4 letech od úpisu, 5 % při odkupu do 4 let od úpisu

Poplatek za správu

1,6 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv

Výkonnostní poplatek

30 % z ročního výnosu fondu nad 6 % po zdanění

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.9.2022

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +0,87 %
1 rok +5,62 %
3 roky +12,80 %
5 let +29,38 %
Od počátku roku (2022) +4,90 %
Od založení +88,78 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +4,10 %
5 let +5,29 %
Od založení +8,87 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz