VÍNU ZAČÍNAJÍ KONKUROVAT LÉČIVÉ VODY A ENERGY DRINKY OD BHMW

Pro peníze od kvalifikovaných investorů si v poslední době chodí stále víc developerů zakládající různě zaměřené nemovitostní fondy, přibývají dluhopisové i akciové fondy. Jen členové AKAT ČR tak spravují ve fondech kvalifikovaných investorů dle údajů ke 31.březnu 2020 více jak 190 miliard korun. Méně známou možností je využití této struktury i pro rozvoj vlastního podnikání, jako investice do private equity projektů.

Rozhovory Články

Rozhodně jedním z nejzajímavějších představitelů na tomto poli v poslední době je fond BHMW INVEST SICAV a.s., který svým zaměřením na lázeňství, minerální vody a energetické nápoje může zaujmout nejen sportovně založené investory.  

Zeptal jsem se proto Ondřeje Chrta, finančního ředitele BHMW a.s. a předsedy investičního výboru fondu na hlavní důvody jeho založení i na to, co investorům nabízí za perspektivu. 

Ondřeji, zeptám se na začátek trochu odlehčeně, může fond obsahující léčivé, minerální vody a energy drinky konkurovat v České republice několika již založeným fondům na víno a třeba i na českou whisky? Co vlastně nabízíte tak jedinečného? 

Nabízíme investorům participaci na našem know-how v oblasti stáčení a distribuce léčivých a minerálních vod. V produkci BHMW a.s. se nachází po stovky let stáčené lázeňské prameny jako Bílinská kyselka, Zaječická hořká voda a minerální vody Aqua Maria. Stáčené léčivé prameny společnosti BHMW a.s. mají jedinečné vlastnosti a poptávka po nich přímo úměrně souvisí s informovaností klientů o jejich léčivých účincích. V obecné rovině se trh s léčivými vodami v Česku velmi navyšuje. Dále nabízíme celosvětovou spolupráci se společností HEAD, jejíž licenci jsme získali.

Zastavme se ještě u firmy HEAD. Co přesně obnáší fakt, že jste exkluzivním držitelem licence pro nápoje této značky pro více jak 40 zemí? Sportovní veřejnost zná tuto značku především díky tenisu a lyžování. Má to pro Vás nějakou synergii? Pomáhá to v jednání v řetězcích či ve sportovním prostředí? 

Segment nápojů, nejen pro sportovce, je zajištěn licenční smlouvou se světoznámým výrobcem sportovního vybavení HEAD (HEAD SPORT GmbH, https://www.head.com/cs-CZ/home/). Jde o zcela zásadní marketingově-obchodní průlom.  Jedná se o výrobu vlastních nápojů BHMW a.s., avšak s možností uvádět je na trh pod obchodní značkou HEAD Drinks. Loni jsme uvedli na trh vodu Head a energetické, sportovní nápoje Head. V současné době je můžete koupit v České republice. Trh ale rozšiřujeme i na Slovensko a vedeme jednání v dalších zemích. Nejblíže dohodě jsme v Rakousku a Německu. Head Drinks jsou se sportovní značkou Head samozřejmě propojeny. Mediální tváří sportovních nápojů pro Českou republiku je světová juniorská - tenisová jednička, Jonáš Forejtek.  

Vaše provozovny v Bílině a Mariánských Lázních jsem měl možnost si prohlédnout osobně, vybudovali jste jistě za velkého úsilí a mnohamilionových nákladů opravdu moderní provozovny se špičkovou technologií. Proč jste se rozhodli pro další expanzi využít právě fondu kvalifikovaných investorů? Nenabízelo se Vám třeba bankovní financování? Nebo v poslední době populární korporátní dluhopisy? K čemu vlastně používáte a budete používat prostředky investorů fondu? 

Vzhledem k tomu, že máme hodně příležitostí a nápadů pro expanzi, je pro tyto důvody FKI vhodná a flexibilní forma financování. BHMW a.s. má obě stáčírny velmi moderně opravené a v nich ty nejmodernější technologie. Nejde tedy o projekt na “zelené louce”. V současné době se soustředíme na marketingovou podporu produktů a jejich prodej do celého světa a k tomu není úplně vhodné bankovní financování. FKI nám tedy vyšlo jako nejlepší volba.

Trh s minerálními vodami je dle mého názoru silně konkurenční. Jak silní se na něm cítíte? V čem je Vaše jedinečnost?  Líbí se mi Vaše lázeňské plány i diverzifikace do produktů HEAD, ale řekněte, z čeho pramení Vaše přesvědčení, že investorům přinesete výnos na úrovni 8-10 % ročně? To je hodně slušné. Přibližte potenciálním investorům trochu Vaši kuchyni, na čem by fond měl konkrétně vydělávat.  

Prvním projektem fondu bylo založení dceřinné společnosti BHMW TRADE s.r.o. Tato společnost je výhradním distributorem léčivých pramenů pro lékárenské velkoobchody v ČR pro rok 2019 a od roku 2020 se stává výhradním distributorem pro celý trh. BHMW má tradiční a věrnou klientelu. Velkou část poptávky po našich produktech tvoří takzvaná „šuškanda“. Lidé, kteří si naše léčivky již koupili, se přesvědčili o jejich účincích, a sdílejí své pozitivní informace dál. Samozřejmě, že velkou roli v tom hraje i historie a současné obchodní úspěchy firmy. Celosvětový potenciál trhu je však obrovský. Vzhledem k vyššímu obsahu solí mají vody také lepší léčebné účinky a poptávka po těchto přírodních léčivých produktech se vzmáhá především v zahraničí. Obdobně úspěšní bychom chtěli být i ze značkou HEAD DRINKS.  

Ve druhé fází nabízíme spolupráci na budoucím rozvoji nemovitého majetku zakladatele při rozvoji lázeňských a léčebných areálů a dalších projektů, které zapadají do vize společnosti. V roce 2019, tedy za minulý rok, který je zatím jediným celým uzavřeným rokem fondu jsme dosáhli zhodnocení 6,57%

Můžete případným investorům blíže popsat strukturu fondu?  BHMW a.s. je zakladatelem fondu, že? Jste samosprávným fondem nebo fondem obhospodařovaným investiční společností?  

Zakladatelem fondu a nositelem myšlenky je společnost BHMW a.s., která založila fond BHMW Invest SICAV a.s. Fond není samosprávný a obhospodařuje ho DELTA Investiční společnost, a.s. 

Minimální investice do fondu činí 1 milion korun nebo je vyšší?  Jak je to s poplatky na vstupu, výstupu i za správu? Jaký časový horizont by měl mít investor ve Vašem fondu?  

Minimální investice činí jeden milion korun. Vstupní poplatek je nulový. Výstupní poplatek do tří let od uskutečnění prvotní investice ve výši 5%, po třech letech je opět 0%. Ideální časový horizont pro investici je pět let a více. 

Jakými prostředky disponuje fond aktuálně? A jaký výnos připisuje?  Cílíte na nějakou optimální částku pro dlouhodobější časový horizont? S čím budete spokojen?  

Hodnota akcie k 31. 03. 2020 je 1078,9776, dosáhli jsme tedy celkového zhodnocení ve výši 7,90 % od založení fondu. Celková aktiva jsou okolo 52 milionu korun českých. Rádi bychom se do konce roku 2020 přehoupli přes 100 milionů korun českých a dlouhodobě cílíme na částku přes 500 milionů korun českých. 

Pokud se bude chtít potenciální investor dozvědět o Vašem podnikání více, jste ochoten se s ním i osobně sejít?  

Samozřejmě. Velmi rád případnému investorovi ukážu obě krásné stáčírny BHMW tak jako vám, aby si mohl udělat osobní obrázek o případné investici. 

Ovlivnila nějakým způsobem celosvětová pandemie koronaviru výsledky fondu? 

Zatím se jedná o velmi krátkou dobu na vyhodnocení. Máme za sebou první kvartál roku 2020, který byl, jak všichni víme, ovlivněn pandemií COVID – 19. Ta,  ať chceme nebo ne, zasáhla do našich životů. Společnost BHMW TRADE s.r.o. bere na vědomí současnou situaci. Může například nastat problém s otevřením nových exportních trhů, kam měly směřovat produkty společnosti (hlavně HEAD DRINKS) a ty mohou dále ovlivnit exportní výsledky společnosti v tomto roce. Vedení společnosti ale nemá obavu, že by nesplnilo plán pro letošní rok. Na českém trhu se daří lépe než bylo plánováno pro první kvartál tohoto roku a tento příznivý trend pokračuje i v dubnu. 

Ondro, děkuji Vám za rozhovor.  

A já můžu jen dodat, že vyplní-li kvalifikovaný investor svou poptávku po tomto fondu přímo na webu www.fondykvalifikovane.cz, dostane ke své potvrzené investici i malou ochutnávku v podobě produktů značky HEAD.  

Na krátké představení fondu se můžete podívat zde.

Ptal se Marek Janšta. 

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz