FORBES: ZEMĚDĚLSTVÍM PROTI INFLACI. FOND VERDI CAPITAL MÁ PO PŮL ROCE DESETIPROCENTNÍ VÝNOS

Investiční fond skupiny Verdi Capital zaměřený na investice do zemědělství si za první půl rok fungování připsal výnos 10,1 procenta. Výkonný ředitel fondu Václav Štekr uvedl, že klienti do něj vložili přes 150 milionů korun a že očekává, že brzy počet investorů překročí stovku.

Články

Ve fondu jsou nyní dva podniky, které hospodaří na více než 2300 hektarech půdy. Fond se pro investory otevřel loni 1. července a zaměřuje se na investice do malých a středních firem, jejichž hodnotu chce zvyšovat restrukturalizací a efektivním řízením. Za vznikem společnosti stojí Kateřina Zychová.

Do fondu podle Štekra vložili peníze hlavně investoři z České republiky, má však investory také ze Slovenska nebo Velké Británie. Fond nabízí investice od milionu korun nebo ve stejné hodnotě v eurech. „Klienti se primárně obávají inflace, proti které je fond díky tomu, že vlastní zemědělskou půdu a farmy, dobře chrání,“ uvedl.

Do fondu patří společnost Agrowild Nová Ves v Karlovarském kraji, která funguje v režimu ekologického zemědělství na 1809 hektarech půdy. Zaměřuje se na živočišnou výrobu, primárně na chov masných krav, v současnosti má 700 kusů. V rostlinné výrobě se věnuje výrobě krmiv, menší část podnikání tvoří pronájem honiteb.

Druhou farmou ve fondu je podnik Agrospol Starý Pelhřimov na Vysočině. Hospodaří na 500 hektarech a chová sto osmdesát krav na mléko a devadesát býků na maso. V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování krmiv pro dobytek, z menší části na řepku a pšenici.

Více informací a celý článek si přečtete v časopisu Forbes

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz