FOND ČESKÉHO BYDLENÍ LONI DOSÁHL NEJLEPŠÍCH HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ VE SVÉ HISTORII

Dopady pandemie, rostoucí inflace a uprchlické krize významně zvyšují zájem o nájemní bydlení. Fond loni zhodnotil finanční prostředky investorů o 7,72 % tím, že se o toto procento zvýšila hodnota růstové investiční akcie. Fond také významně zvýšil svůj čistý obchodní majetek.

Články

Fond Českého Bydlení loni vykázal nejlepší výsledky ve svém hospodaření za dobu své čtyřleté historie. Zhodnocení investic dosáhlo hodnoty 7,72 % p.a. a předčilo tak plánovaná očekávání. Na českém trhu historicky prvnímu investičnímu fondu kvalifikovaných investorů, který nabízí investorům strategii investování do nájemního bydlení, se zvýšil jeho čistý obchodní majetek o více než 65 %, což ukazuje na významný růst zájmu investorů o Fondem nabízenou strategii. Letos Fond rozšiřuje svoji investiční strategii investicemi do nájemního bydlení na Slovensku, čímž chce zajistit další stabilní výnos svých investic a také dále posílit zájem investorů o nové investice.

Hospodářské výsledky komentuje Jakub Kořínek, spoluzakladatel Fondu Českého Bydlení (Fond): „Rok 2021 znamenal pro Fond významný úspěch a značný posun. Již čtvrtý rok po sobě Fond dokázal investorům doručit očekávanou míru zhodnocení. Pro ty, kteří vstoupili do fondu při jeho spuštění dosahuje zhodnocení ke konci roku 2021 hodnotu 25,88 %. Rádi bychom vynikající výsledek z předchozího účetního období využili pro plánovaný růst fondu, rozšíření jeho investiční strategie a také posílení zázemí fondu a jeho lidských kapacit, tak abychom zajistili obdobné nebo i vyšší zhodnocení investic dlouhodobě, a to i při významném růstu majetku fondu. V letošním roce očekáváme rekordní příliv nových investic i díky našim distribučním partnerům, který bude provázen novými akvizicemi nemovitostí v obdobně rekordním objemu. Jsme přesvědčeni, že tak dosáhneme dalšího historického milníku v hospodaření fondu.“

V roce 2021 došlo k úpisu celkem 40.104 kusů nově vydaných akcií (RIA) v celkovém objemu 46.862.000 Kč. To představuje meziroční nárůst o více než 92 %, pro srovnání v roce 2020 vydal Fond akcie v celkovém objemu 24.400.000 korun.

Celý článek zde: TZ: Fond Českého Bydlení loni dosáhl nejlepších hospodářských výsledků ve své historii (fondbydleni.cz)

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz