r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie

Nástroje finančního trhu

pohledávky a spotřebitelské úvěry

Investiční strategie fondu r2p invest SICAV, a.s. spočívá v dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů – akcionářů fondu přímými a nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek s geografickým zaměřením na tzv. rostoucí trhy, především na Rusko, Asii, střední Evropu. Investice fondu jsou koncipovány jako středně až dlouhodobé. Investice do fondu jsou vhodné pro investory s investičním horizontem 4 a více let. Cílem fondu je zajištění maximalizace tržní hodnoty jeho majetkových účastí (růst celkové hodnoty obchodních společností v majetku fondu), vč. zajištění úvěrového financování těchto firem.


Vybrané ukazatele k datu 30.11.2020

Cena akcie/podílového listu
1,1070 Kč

Objem aktiv fondu
447 613 884 Kč

Výkonnost od začátku roku (2020)
7,68 %

% změna od posledního ocenění
+0,65 %

Prům. roční výkonnost od založení
8,46 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

r2p invest SICAV, a.s.; prioritní investiční akcie

Investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

pohledávky a spotřebitelské úvěry

Datum založení

31.8.2019

ISIN

CZ0008043445

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 12 měsíců při odkupu do 3 let od úpisu; do 6 měsíců při odkupu po 3 letech od úpisu; omezena, viz výstupní poplatek

KID
Memorandum
Statut

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

až 3 % z hodnoty upisovaných investičních akcií

Výstupní poplatek

5 % při žádosti o odkup investičních akcií do 3 let od emise nebo při odkupu více než 10% podílu investice; 0 % v ostatních případech

Poplatek za správu

-

Výkonnostní poplatek

-

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 30.11.2020

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,65 %
3 měsíce +1,98 %
6 měsíců +4,06 %
1 rok +8,70 %
Od počátku roku (2020) +7,68 %
Od založení +10,70 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +8,46 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz