Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)

Nástroje finančního trhu

venture debt - dluhové financování pro rychle rostoucí společnosti v rané fázi vývoje

Conseq Venture Debt vzniká jako první podfond Orbit Capital SICAV. Conseq Investment Management, a.s. a Enern Invetments si rozdělili role i podíl rovným dílem.

Zakladatelé fondu hodlají pro úspěch Conseq Venture Debt využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. Conseq je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Enern řídí části portfolia a vyhledává příležitostí v oblasti moderních technologií v raném stádiu.

Venture Debt představuje formu financování vhodnou pro rychle rostoucí společnosti. Je využívaný zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále rostoucí počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivní EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů).

Poskytovatelé takového financování dokáží vyhodnotit riziko mladé rostoucí firmy a výměnou za participaci na růstu její hodnoty nabídnout financování dalšího růstu a rozvoje a přitom neředit podíly akcionářů ve firmě.

Předpokládá se, že venture dluh tvoří cca 10 % celkových Venture Capital investic (investic do firem v počáteční fázi rozvoje).


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2020

Cena akcie/podílového listu
1,0079 Kč

Objem aktiv fondu
318 782 359,99 Kč

Výkonnost od začátku roku (2020)
1,68 %

% změna od posledního ocenění
+1,44 %

Prům. roční výkonnost od založení
0,59 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)

Investiční společnost

Orbit Capital SICAV, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

venture debt - dluhové financování pro rychle rostoucí společnosti v rané fázi vývoje

Datum založení

28.8.2019

ISIN

CZ0008044328

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

výrazně omezena - viz výstupní poplatek

KID
Infoleták
Statut

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

max. 5 %

Výstupní poplatek

výstupní poplatek 50 % (při nedodržení investičního horizontu 8–10 let)

Poplatek za správu

2,5 % p.a.

Výkonnostní poplatek

Výkonnostní poplatek činí 0 % z výnosu do 6 % p.a., 40 % z výnosu nad 6 % p.a.

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2020

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +1,44 %
6 měsíců +2,34 %
1 rok +1,68 %
Od počátku roku (2020) +1,68 %
Od založení +0,79 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +0,59 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz