NOVA Green Energy, SICAV, podfond 1, růstové investiční akcie A (CZK)

Private equity

obchodní podíly - obnovitelné zdroje energie

NOVA Green Energy je fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 15 až 20 let.


Vybrané ukazatele k datu 31.3.2021

Cena akcie/podílového listu
1,1633 Kč

Objem aktiv fondu
1 804 508 003 Kč

Výkonnost od začátku roku (2021)
-4,81 %

% změna od posledního ocenění
-5,55 %

Prům. roční výkonnost od založení
2,62 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

NOVA Green Energy, SICAV, podfond 1, růstové investiční akcie A (CZK)

Investiční společnost

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

obchodní podíly - obnovitelné zdroje energie

Datum založení

31.5.2015

ISIN

CZ0008044807

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

omezena - viz výstupní poplatek

Statut
KID
Report

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

max. 3 %

Výstupní poplatek

max. 5 %, 0 % po 5 letech od investice

Poplatek za správu

1,6 % z NAV fondu ročně

Výkonnostní poplatek

30 % z ročních výnosů fondu nad 6% IRR

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.3.2021

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc -5,55 %
3 měsíce -4,81 %
6 měsíců -15,82 %
1 rok -12,95 %
3 roky -1,69 %
5 let +9,48 %
Od počátku roku (2021) -4,81 %
Od založení +16,33 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky -0,57 %
5 let +1,83 %
Od založení +2,62 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz