ENERN TECH III fond fondů, OPF

Private equity

technologické inovace

ENERN je česká venture kapitálová skupina vedena čtyřmi partnery s více než sedmiletými globálními podnikatelskými zkušenostmi.

Společnost je zaměřená na podporu budování internetových firem a moderních technologií v raném stádiu. Cílem je podporovat největší digitální podnikatele se zaměřením na inovativní technologie ve zdravotnictví, bankovnictví a potravinářském maloobchodu v regionu střední a východní Evropy.

Enern Tech III fond fondů, OPF sdružuje menší podílníky a umožňuje jim participaci na podkladovém fondu.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2019

Cena akcie/podílového listu
1,1324 Kč

Objem aktiv fondu
184 371 648 CZK

Výkonnost od začátku roku (2019)
-2,81 %

% změna od posledního ocenění
-2,81 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,09 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

ENERN TECH III fond fondů, OPF

Investiční společnost

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

technologické inovace

Datum založení

30.4.2018

ISIN

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

Likvidita

Řádný obchodní den jednou ročně. Investiční společnost může rozhodnout o mimořádném dni ocenění. V počátečních letech investice výstupní poplatek.

KID
Factsheet
Statut

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

Max. 3,10 %

Výstupní poplatek

25 % z čisté hodnoty aktiv připadající v daný obchodní den na odkupované podušného podílníka při prodeji před uplynutím investičního horizontu Fondu (nejméně 7-9 let).

Poplatek za správu

0,95% ročně z objemu investice

Výkonnostní poplatek

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2019

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 rok -2,81 %
Od počátku roku (2019) -2,81 %
Od založení +13,24 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +6,09 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz