AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B

Nástroje finančního trhu

Diverzifikované portfolio alternativ

Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2020

Cena akcie/podílového listu
1,0581 Kč

Objem aktiv fondu
250 328 585 Kč

Výkonnost od začátku roku (2020)
3,20 %

% změna od posledního ocenění
+0,73 %

Prům. roční výkonnost od založení
3,27 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Diverzifikované portfolio alternativ

Datum založení

31.3.2019

ISIN

CZ0008043866

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

kvartálně

Likvidita

10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek

Základní informace
Statut fondu
Kvartální report
Statut podfondu

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek

max. 3 %

Výstupní poplatek

v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).

Poplatek za správu

0,6 % p.a.

Výkonnostní poplatek

10 % při zachování principu High-Water Mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2020

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce +0,73 %
6 měsíců +1,55 %
1 rok +3,20 %
Od počátku roku (2020) +3,20 %
Od založení +5,81 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení +3,27 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz