5 X KVALIFIKOVANĚ S MARTINEM BURDOU, PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA SIRIUS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Martin strávil celou svou více jak dvacetiletou dosavadní kariéru v oblasti správy aktiv. Před založením Sirius Investments působil v pozici investičního ředitele ING Investment Management (C.R.) a generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny - největší české investiční společnosti s celkovými aktivy ve správě v objemu 150 miliard korun. Martin se mimo jiné aktivně podílel na založení speciálních nemovitostních fondů v rámci skupiny České spořitelny, stejně jako na založení Českého fondu půdy - prvního investičního instrumentu svého druhu na českém trhu. Nyní se věnuje především dvěma fondům - Sirius Reserva a Sirius Alpha.

Rozhovory Články

Martine, máme za sebou docela složitý rok 2020. Co „provedl“  Covid v portfoliích Vašich fondů -  byla to jen  “rýmička” nebo jste utrpěli nějaké ztráty a jak nahlížíte na další vývoj?  

 

Covid Reservu „připravil“ o výnos za první tři čtvrtletí roku 2020, který se tak pohyboval jen kolem černé nuly (ovšem také, a to i v kritickém březnu, bez výraznějších ztrát). Od čtvrtého čtvrtletí, po změnách v portfoliu popsaných níže, už Reserva zase funguje dle očekávání investorů s cíleným výnosem minimálně 1% za čtvrtletí. Podfondu Alpha se Covid nedotkl vůbec - v březnu 2020, při největších turbulencích na trzích, dokonce zaznamenala kladný výnos - a její výsledek za rok 2020 čekáme do 6%, tedy v cílovém pásmu 5-8% ročně.

 

Jaké změny a proč jste v portfoliích Reservy a Alphy v průběhu roku provedli?

 

V průběhu roku 2020 jsme zejména v portfoliu Reservy provedli podstatné změny, které si vyžádala jak pandemie Covid, tak změna investičního prostředí u některých významných investičních aktiv (např. životních pojistek). Zaprvé, z portfolia jsme odprodali všechny pozice, které by do budoucna mohly být byť jen zprostředkovaně pandemií a jejími ekonomickými dopady ovlivněny. To se týkalo zejména kompletního uzavření pozic ve faktoringových fondech, a to i přes to, že jsme u některých museli platit poplatek za předčasný výběr. Druhý případ se týkal již zmíněných životních pojistek, u kterých za uplynulý rok prudce klesl očekávaný výnos a v některých případech jsme se již necítili kompenzováni za podstupované riziko – pozici jsme snížili z 10 % o více než polovinu. Vzhledem k nejistotě, která ovlivnila podnikání většiny našich klientů jsme také považovali za potřebné posílit likviditu fondu tak, abychom za všech okolností mohli zachovat 2-měsíční likviditu. Toho jsme dosáhli navýšením držené hotovosti (i za cenu dalšího snížení výkonnosti v prvních třech čtvrtletích roku 2020) a  navýšením pozice v tržně neutrálních fondech, které mají likviditu typicky kratší než pravé alternativy, na kterých je Reserva založena.

 

Alpha je “fond hedge-fondů” - těch je strašně moc typů. Jaké si vybíráte a proč?

 

To je na tento prostor velmi složitá otázka. Zkusím vypíchnout to nejpodstatnější: manažer fondu nás musí přesvědčit, že má trvale udržitelnou přidanou hodnotu (že umí generovat nadvýnos, tzv. „alphu“) resp. že má nějakou konkurenční výhodu před jinými investory. Naše několikaletá zkušenost na poli globálních hedge fondů jasně říká, že této konkurenční výhody je možné dosáhnout buď (i) velmi úzkou (často celoživotní) specializací manažera (např. spekulace na schvalování nových léků ze strany amerického úřadu pro léčiva) anebo (ii) velmi specifickou obchodní strategií (např. spekulací na pokles akcií společností, u nichž manažer odhalí podvodné jednání managementu). Také nás zkušenost učí, že alphu mnohem častěji generují malé hedge fondy (do miliardy USD), kde nejčastěji investice hledáme a nacházíme.

 

Jak vidíte realistické výkonnostní cíle obou fondů pro období 2021-2023 ? Nejste trochu zklamáni výkonností Reservy?  

 

Ano, Reserva v uplynulých dvou letech mírně zaostala za očekáváním, i když s výnosem přes 22 % za prvních pět let existence fondu se nemáme za co stydět. Jsme přesvědčení, že „investiční chleba“ se po volatilním roce 2020 bude lámat až v roce 2021. Akcie i nemovitosti jsou nesmírně vysoko naceněné a high-yield dluhopisy jsou podle našeho názoru aktuálně nejnebezpečnějším aktivem, jehož výnos ani nepokrývá očekávané roční ztráty. Porazit s likvidním portfoliem inflaci bude v následujících letech strašně těžké. Reserva, po popsaných změnách v portfoliu míří opět na minimálně 4 % ročně, což potvrzují poslední měsíční výsledky, a Alpha do svého tradičního pásma 5 % - 8 % ročně. Vyvážený mix obou fondů by měl dodávat 5 % p.a. (výsledek samozřejmě může být lepší i horší) a dlouhodobě tak ochraňovat reálnou hodnotu úspor investorů.

 

Jak investuje Váš typický investor? Jakou roli plní fondy Siria v jeho celkovém portfoliu

 

Minulému roku jasně dominovaly realitní fondy. Asi těžko ale do nich investujete 100 % svého investičního majetku. Našim klientům říkám, že garantovat jim mohu jen jedinou věc – že jejich investice v Siriu nesouvisí se zbytkem jejich majetku. V podstatě nulová korelace s trhy, stabilně dvouměsíční likvidita a vysoká stabilita výnosu dělá, dle mého názoru,  z Reservy i Alphy ideální produkt pro konzervativní, likvidní část portfolia. Naši investoři ve fondech Siria drží typicky 10 – 20 % svých finančních aktiv a nejvíce asi oceňují to, že od nás nechodí zásadní negativní zprávy. Ano, máme roky silnější i slabší, jako každý, ale naší prioritou je ochrana kapitálu a stabilní růst.

 

Martine, děkuju za rozhovor a přeji hodně úspěchů v roce 2021.

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2021 FondyKvalifikovaně.cz